Miejsce zjazdu

Zjazd odbędzie w się w Toruniu, w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bardzo blisko pięknej, gotyckiej starówki i bulwaru.