Organizatorzy

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Maria Lewicka, UMK – przewodnicząca

Prof. dr hab. Dariusz Doliński, Uniwersytet SWPS

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, UKSW, prof. UG

dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS

dr Marcin Bukowski, UJ

dr Joanna Ulatowska, APS

Komitet organizacyjny:

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, UMK – przewodnicząca

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, UMK

dr Artur Mikiewicz, UMK

dr Adrian Wójcik, UMK

mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, UMK – sekretarz