Terminy i opłaty

Zgłoszenia

  • czynnego uczestnictwa:
    termin zgłoszeń został przedłużony i upływa 31.05.2017
  • biernego uczestnictwa:
    1 września 2017

Opłaty:

  • 400zł dla osób niebędącymi członkami PSPS, ani studentami
  • 350zł dla członków PSPS,
  • 250zł dla doktorantów,
  • 200zł dla studentów i członków-juniorów PSPS

Opłata obejmuje koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, lunche i przerwy kawowe oraz udział w bankiecie 16.09.

Opłatę prosimy przesyłać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Numer konta: 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334
PKO BP O/Warszawa
W tytule wpłaty proszę podać dopisek „Zjazd PSPS Toruń Imię i nazwisko”.
Jeśli jednocześnie jest płacona składka to proszę podać dopisek „Zjazd PSPS Toruń oraz Składka za rok Imię i nazwisko”