Przyjmowanie zgłoszeń czynnego uczestnictwa zostało zakończone